Larvik skøyte og hockeyklubb

Lokalisering: Førstevalget er ved Jotron Arena og Thor Heyerdahl videregående skole

Larvik skøyte og hockeyklubb har besluttet å flagge at vårt førstevalg til lokalisering er tomta der den gamle kunstisbanen lå på Fram Stadion. Gjerne så nær Jotron Arena som mulig for å optimalisere mulighetene for samarbeid og synergier som kan styrke begge anleggene. 

Men vi må umiddelbart understreke at eier av tomta, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, bestemmer om de ønsker at området skal benyttes til en ishall. Sannsynligvis skal også IF Fram ha et ord med i laget. Fylkeskommunen er i gang med en prosess der de skal ta stilling til dette spørsmålet. Så klubben er veldig spente på hva fylkeskommunen lander på. 

Våre argumenter for denne lokaliseringen er først og fremst å sikre en omfattende bruk av hallen også på dagtid. Elevene på THVG vil kunne benytte den til gymtimer i tillegg til de som går på idrettslinja. Her vil vi også slutte oss til et større idrettsmiljø med mange idretter, jfr. Fram. Det vil bli et idretts-cluster med muligheter for flere synergier. Vi mener det også er en gunstig lokalisering med tanke på god byutvikling og behovene som finnes i denne bydelen. Dessuten vil den logistikkmessig ligge nær flere andre skoler, barnehager og store boligområder. Det er også et gunstig sted med tanke på integrering, hindre utenforskap og styrke bokvaliteten på Torstrand. 

Andrevalget vårt er Månejordet. Men dette forutsetter at Larvik kommune, som eier dette området, vil stille tomta til rådighet for en slik ishall.  

Copyright © Larvik skøyte og hockey klubb. All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close