Larvik skøyte og hockeyklubb

Klubben søker kommunen om 16 mill. til bygging

Larvik Skøyte og Hockeyklubb har besluttet å stå som eier av ishallen, på lik linje med de fleste idrettslagene i Larvik, som eier sine anlegg. Hallen er kostnadsberegnet til totalt 47 Mill og i vår søknad om spillemidler følger vi den vanlig brukte modellen for støtte som praktiseres i kommunen vår. Det vil si at kommunen bidrar med ca 1/3-del. Spillemidlene bidrar med ca 16 mill. til slike ishaller. Den resterende delen består av egenandel med dugnad, gaver og andre bidrag fra stiftelser etc. 


Vil du lese henvendelsen vår med begrunnelser på to A4-sider kan du laste den ned her.

Copyright © Larvik skøyte og hockey klubb. All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close