Larvik skøyte og hockeyklubb

Støtt oppropet om ishall i Larvik nå!

Larvik skøyte- og hockeyklubb har tatt initiativet til en underskriftskampanje for å vise støtten i befolkning for å realisere en slik hall nå. Her er teksten i oppropet. Du kan skrive under ved å klikke her.

Kjære politikere!
Det er et kjempestort behov for kunstis i Larvik. Det viste kuldeperioden sist vinter med tusenvis av skøytegåere på løkker og vann. Men etter 3 uker var mildværet tilbake.
Kunstisbanen på torget som i hovedsak var for de minste barna, er også nedlagt.

Ishall til svært gunstig pris
Med Larvik skøyte og hockyklubb sitt ishall-konsept, utviklet av Norges Ishockey Forbund, har Larvik en unik mulighet til å skaffe seg en ishall. Den er ferdig prosjektert og nøkkelferdig med 6 garderober, isprepareringsmaskin, kafeteria og tribuner til 250 tilskuere. Nå tilbys den Larvik til en svært gunstig pris.

Berike larviksamfunnet.
En ishall vil berike larviksamfunnet med helt nye idrett- og fritidstilbud man ikke har i dag; Ishockey (Inkl. jentehockey), kunstløp, rinkbandy, parahockey (kjelkehockey), kortbane skøyteaktiviteter for barn og ungdom og curling. Idretter i ishaller gir ungdom flere muligheter til å finne «sin sport» og bidrar til integrering, hindrer utenforskap og gir mestringsglede.

Folkehelse og bostedsattraktivitet
Den vil bidra til bedre folkehelse, økt bostedsattraktivitet, god byutvikling og et mer bærekraftig lokalsamfunn. I tillegg er den samfunnsmessig økonomisk svært lønnsom.

Vis handlekraft – skap optimisme
Vi oppfordrer dere politikere til å sørge for at Larvik får en slik ishall snarest mulig. Larvik trenger å vise handlingskraft og skape optimisme. Det finnes bare gode grunner til å gå inn for denne ishallen!

Hilsen forventningsfulle skøyteentusiaster.

Larviks første ishall

Klikk på bildet for å lese brosjyren


Ishall-konseptet fra
Norges Ishockey Forbund

Klikk på bildet for å lese brosjyren


Vellykket infomøte
1. november

Vårt brev til Larvik kommune

Klubben søker kommunen om
16 mill. til bygging.

Les mer...

Førstevalget om lokalisering

Førstevalget er ved Jotron Arena og Thor Heyerdahl videregående skole.
Les mer...

Om oss og
kontaktinfo

Kort historikk samt kontakt-info til styret.
Les mer...

Våre 
sponsorer

Her er våre økonomiske støttespillere.
Les mer...

Copyright © Larvik skøyte og hockey klubb. All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close